لینک های دسترسی

تلفات 'شدید' تندروان در نورستان


وزارت دفاع افغانستان ميگويد قواي تحت رهبري ايالات متحده طي جنگ بروز يکشنبه در ولايت نورستان، تلفات شديدي را بر تندروان تحميل کردند.

مقامات افغان و قواي نظامي ايالات متحده نگفتند که چه تعداد تندروان کشته شده اند.

مقامات افغان ميگويند يکي از عساکر آنها نيز در اين جنگ کشته شده است. مقامات نظامي گفتند که گزارشي در مورد تلفات اهالي ندارند.

مقامات نورستان اين گفته را مورد بحث خوانده گفته اند که حد اقل بيست فرد ملکي در اين حمله کشته شده و یک تعداد ديگر هم زخمي شده اند.

مقامات وزارت دفاع افغانستان مي گويند هشت تندرو دستگير شده است، در حاليکه مقامات ولايت نورستان ميگويند آنهايي که دستگير شده اند، همه افراد ملکي اند.

وزارت دفاع افغانستان در مورد اين واقعه تحقيق ميکند. عساکر افغان و ايالات متحده اين عمليات را براي پاکسازي آن ولايت دور افتاده از وجود طالبان در نزديک سرحد پاکستان، روي دست گرفتند.

نورستان بحيث سنگر مستحکم تندروان تحت رهبري طالبان پنداشته ميشود. يک مامور ارشد نورستان گفت طالبان در اين منطقۀ بودند، اما قبل از آغاز اين جنگ، محل را ترک گفتند.

XS
SM
MD
LG