لینک های دسترسی

ملاقات رئيس جمهور بش با هشت والی افغان


رئيس جمهور بوش بروز سه شنبه در قصر سفيد با هشت والي افغان ديدار نمود تا روي پيشرفت ها در افغانستان بحث کند.

آقاي بوش بدنبال ملاقات اظهار داشت که او و واليان افغان در مورد بيکاري در آنکشور و بهبود امنيت براي دیموکراسي جوان افغانستان صحبت نمودند.

قبلاً آقاي بوش از ناتو خواسته بود تا عساکر بيشتری را به خطوط اول جبهه بفرستند و رهبران ناتو با وعدۀ بيش از ۱۸۰۰ عسکر اضافي براي قواي ائتلاف در افغانستان به تقاضاي رئيس جمهور پاسخ گفتند.

فرانسه ۷۰۰ عسکر اضافي را تعهد نمود در حاليکه گرجستان که اميدوار است عضويت ناتو را کسب کند، اعزام ۵۰۰ عسکر را وعده نمود.

د نمارک وعده نمود که ۴ هليکوپتر شديدا مورد نياز و تعداد بيشترعساکر را تا وسط سال جاري به افغانستان خواهد فرستاد. پولند نيز وعده نمود که هشت هليکوپتر و ۴۰۰ عسکر اضافي را به آنکشور بفرستد.

XS
SM
MD
LG