لینک های دسترسی

قوماندانی جدید در پایگاه نظامی بگرام


قوماندانی عمومی قوای هوایی فرقه ۸۲ نیرو های ایتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا، محل قومانده خویش را به قوماندانی ۱۰۱ طی مراسم خاص نظامی در میدان هوایی بگرام بروز پنجشنبه واگذار گردید.

در این محفل علاوه بر جنرال دان مکنل، قوماندان عمومی نیرو های آیساف به رهبری ناتو، افسران و سربازان نیرو های ایتلاف، زلمی رسول مشاور امنیت ملی ریس جمهور کرزی، ضرار احمد مقبل وزیرامور داخله، امر الله صالح، ریس امنیت ملی و بسم الله خان، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان حضور داشتند.

قوماندانی هوایی ۸۲ با ۶۵۰۰ سرباز مدت ماموریت ۱۸ ماهه خویش را در مناطق شرقی افغانستان به اتمام رسانید، که منبعد این ماموریت را قوماندانی ۱۰۱ با ۷۲۰۰ سرباز در شرق افغانستان به عهده دارد.

تورن جنرال جفری سلوسر، قوماندان جدید این نیرو ها میگوید: "قوماندانی هوایی ۸۲ در مدت ماموریت خویش توانست موفقانه وظایف شانرا انجام دهند، که ماهم آرزو داریم مانند تیم ۸۲ وظایف را انجام دهیم."

درین محفل تورن جنرال جفری سلوسر و بسم الله خان، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان از کمک های ایالات متحده امریکا در قسمت تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی ملی افغان به خصوص از تیم ۸۲ به نیکی یادآور گردید. وی از قوماندانی جدید نیز خواهان کمک به اردوی ملی افغانستان گردید.

XS
SM
MD
LG