لینک های دسترسی

زمبابوي اجتماعات سايسي را منع کرد، مخالفين خواستار اعتصاب عمومي شدند.


در زمبابوي که مقامات همۀ اجتماعات سياسي را منع کرده اند، تشنج افزايش مييابد و مخالفين بمنظور احتجاج عليۀ فقدان نتايج انتخابات رياست جمهوري، خواستار اعتصاب عمومي شده اند.

پوليس منع اجتماعات را امروز اعلام کرده گفت در زمينه اقدام فوري خواهد کرد. جنبش براي تغير ديموکراتيک، که مخالف حکومت است، در نظر دارد که فردا اجتماعي را براه اندازد.

در عين زمان، جنبش براي تغير ديموکراتيک بمنظور تقاضا از کميسيون انتخابات براي افشاي نتايج انتخابات رياست جمهوري، خواستار اعتصابي شده که قرار است بروز سه شنبه آغاز يابد.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد مورگن چينگراي، رهبر و کانديد آن حزب، رابرت موگابي، رئيس جمهور را در انتخابات دو هفته قبل شکست داد. آن حزب ميگويد انتخابات را بدون شک و ترديدي برده است و در دور دوم انتخابات سهم نخواهد گرفت.

آقاي موگابي و آقاي چينگراي، هردو قرار بود در يک جلسۀ اضطراري رهبران کشورهاي جنوب افريقا اشتراک کنند که موضوع زمبابوي را مورد بحث قرار ميدهد. اما وسايل نشراتي دولتي امروز گفت که آقاي موگابي سه وزير حکومت را بعوض خود ميفرستد.

XS
SM
MD
LG