لینک های دسترسی

چين ميگويد تبت يک مشکل حقوق بشر نيست، احتجاجات ادامه دارد.


هوجينتاو، رئيس جمهور چين امروز گفت تبت يک مشکل حقوق بشر نبوده و موضوعيست که صرف به چين مربوط ميباشد.

سينهوا، آژانس خبرگزاري رسمي چين از قول آقاي هو گزارش داد که به کيڤن رد، صدراعظم آستراليا حين بازديد از چين گفت اختلاف چين با پيروان دلاي لاماي تبعيدي يک مشکل اخلاقي، مذهبي و يا حقوق بشري نيست.

در عين زمان، مقامات چين نه راهب بودائي را در تبت با رابطه به بم گزاري تاريخ ۲۳ مارچ در يک عمارت دولتي توقيف کرده اند.

سينهوا از تلفات و خسارات ناشي ازان بم گزاري ذکر نکرده است.

در يک انکشاف ديگر، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان تعهد نموده که با دلاي لاما، رهبر روحاني تبعيدي تبت ملاقات کند. خانم مرکل بيک روزنامۀ آلماني گفت چين بايد گفت و شنود را روي موضوع تبت تعقيب کند.

چين ماۀ گذشته سرکوبي مظاهرات بطرفداري از تبت را در تبت و مناطق اطراف آن آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG