لینک های دسترسی

چهل و چهار نفر در هند هلاک شدند


مقامات هندی میگویند حد اقل چهل و چهار تن امروز چهارشنبه در اثر افتیدن یک بس به داخل یک کانال در ایالت غربی گجرات، جان های شان را از دست دادند.

این واقعه در کانال نرماندا، واقع در شهرک بودلی رخ داد که اکثریت قربانیان آن اطفال میباشد.

مامورین میگویند صرف چهار طفل از محل حادثه نجات داده شده اند. گمان میرود در این واقعه، رانندهء بس که کشته شده است، کنترول بس را از دست داده و پس از برخورد با خط آهن، بداخل کانال سقوط نموده باشد.

XS
SM
MD
LG