لینک های دسترسی

يک گزارش ايالات متحده حاکيست باوجود ملياردها دالر کمک ايالات متحده دهشت افگنان هنوز در پاکستان فعال اند.


يک گزارش جديد ايالات متحده حاکيست که باوجود ملياردها دالر کمک ايالات متحده براي جنگ عليۀ تندروان در پاکستان، دهشت افگنان هنوز در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان فعاليت ميکنند.

يک گزارش دفتر حساب دهي ايالات متحده که امروز منتشر شد، حاکيست که واشنگتن به پاکستان بيش از ده و نيم مليارد دالر کمک نظامي و اقتصادي فراهم نموده است.

اين اداره ميگويد باوجود آن ايالات متحد نتوانسته به اهداف امنيتي خود که از بين بردن تهديد دهشت افگنان و محو پناه گاه ها در مناطق قبايلي در امتداد سرحد است، نايل گردد.

اين ادارۀ مراقب فعاليت هاي حکومت همچنان ميگويد ايالات متحده براي برخورد با تهديد دهشت افگني در پاکستان پلان جامعي ندارد.

ادارۀ حسابدهي حکومت ايالات متحده سفارش ميکند که طوري که کانگرس خواستار شده، حکومت بايد پلان هاي ادارات مختلف را بيک استراتيژي جامع تحکيم کند.

XS
SM
MD
LG