لینک های دسترسی

بيش از ۵۰۰ تبعيدي تبتي در نيپال توقيف شده اند.


پوليس نيپال ميگويد بيش از ۵۰۰ تبتي تبعيدي را که در نزديک سفارت چين در کتمندو، پايتخت آن کشور احتجاج ميکردند، توقيف نموده است.

پوليس ميگويد احتجاج کنندگاني را که بسياري شان امروز «ما براي تبت آزادي ميخواهيم» شعار ميدادند توقيف نموده و از محل دور ساخت.

بتاريخ دهم مارچ تبعيديان تبتي در نيپال مظاهرات تقريباً روزمره را عليۀ سرکوبي ها در تبت آغاز کردند.

تبتي ها در نيپال احتجاجات شان را در ماۀ جاري متوقف ساختند ولي گفتند که بتاريخ دهم اپريل بعد از ختم انتخابات از سر خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG