لینک های دسترسی

ويديوي سفير ناپديد شدۀ پاکستان در تلويزيون عربي نمايش داده شد.


يک چينل تلويزيون عربي زبان يک ويديوي سفير پاکستان در افغانستان را نمايش داده که دران ميگويد توسط تندروان طالب اختطاف گرديده است.

ويديوي طارق عزيزالدين امروز در تلويزيون العربيه نمايش داده شد.

وقتي عزيزالدين اولين تبصرۀ خود را از زمان اختطافش در ماۀ فبروري باينطرف بعمل مياورد، توسط افراد مسلح محاصره شده بود. او گفت که همراه با راننده و محافظش تحت شرايط راحتي نگهداري ميشود، ولي اضافه کرد که فشار خون دارد و قلبش درد ميکند.

او گفت که اين سه نفر وقتي اختطاف شدند که در منطقۀ قبايلي خيبر پاکستان توسط موتر بسوي کابل در حرکت بودند.

او از حکومت پاکستان و سفراي پاکستان در چين و ايران تقاضا کرد تا تقاضاهاي گروگان گيرندگان را برآورده سازند. سفير پاکستان نگفت که اين تقاضاها چه بود.

XS
SM
MD
LG