لینک های دسترسی

شمارش مجدد قسمي آرا در زمبابوي مرحلۀ جديد منازعۀ انتخابات آن کشور است.


مقامات انتخاباتي در زمبابوي شمارش مجدد قسمي آراي انتخابات مورد منازعۀ ماۀ گذشته را آغاز کرده اند. مخالفين حکومت اين اقدام را مغاير قانون ميخوانند.

کميسيون انتخابات آراي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني ۲۳ حوزه را مجدداً شمار ميکند. اين شمارش مجدد شايد جنبش براي تغير ديموکراتيک را از کنترول پارلمان که در انتخابات ماۀ گذشته برده بود، محروم سازد.

مورگن چنگراي، کانديد رياست جمهوري جنبش براي تغير ديموکراتيک امروز طي مصاحبه اي با تلويزيون الجزيره اين شمارش مجدد را رد کرد. او آنرا يک کوشش حزب حاکم زانو پي اف مربوط رابرت موگابي، رئيس جمهور براي برگردانيدن پيروزي مخالفين و کسب کرسي هائي خواند که در انتخابات تاريخ ۲۹ ماۀ مارچ از دست داده بود.

يک سخنگوي جنبش براي تغير ديموکراتيک گفت در مورد دست بازي احتمالي در شمارش آرا نگراني دارد. او گفت که حزب مربوط او نمايندگان خود را به حوزه هاي مورد نظر فرستاده تا تضمين کند که شمارش مجدد دقيق خواهد بود.

در عين زمان، کميسيون انتخابات هنوز هم نتايج انتخابات رياست جمهوري را که جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد آقاي چنگراي آقاي موگابي را شکست داده بود، افشا نکرده است.

XS
SM
MD
LG