لینک های دسترسی

تندروان حماس با موتر مملو از مواد منفجره بر گذرگاۀ سرحدي حمله نمودند.


تندروان حماس امروز دو موتر مملو از مواد منفجره را بر گذرگاۀ سرحدي غزه اصابت دادند. اين يکي از بزرگترين حمله از سال ۲۰۰۵ باينطرف بود.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد درين حمله بر گذرگاۀ سرحدي کرم شلوم سه تندرو حماس کشته و ۱۳ عسکر اسرائيلي زخمي شدند.

بم گزاران فلسطيني در يک حملۀ هم آهنگ حين راندن حد اقل سه موتر بسوي گذرگاه، بران منطقه مرمي هاي هاوان را شليک کردند. گزارش داده ميشود که بم هاي حد اقل يک موتر منفجر نشد.

مقامات نظامي اسرائيل ميگويند بعقيدۀ آنها اين بم گزاري بخشي از يک توطئۀ بزرگتر، احتمالاً اختطاف عساکر اسرائيلي بوده باشد.

حماس که غزه را کنترول ميکند، مسؤليت حمله را بدوش گرفته است. آن گروه سوگند ياد کرده که بمنظور درهم شکستن راه بندان باريکۀ غزه، حملات بيشتري را براه اندازد.

اين خشونت ساعت ها قبل از آغاز رخصتي عيد فصح يهوديان براه افتاد.

XS
SM
MD
LG