لینک های دسترسی

قواي عراقي سنگر تندروان را در بصره متصرف شد.


مقامات عراقي ميگويند عساکر آن کشور کنترول منطقه اي را در شهر جنوبي بصره بدست گرفتند که در گذشته بدست تندروان اسلاميست بود.

مقامات نظامي امروز گفتند قواي عراقي منطقۀ حيانيه را که يک سنگر اردوي مهدي پيرو مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه بود، متصرف شد.

يک سخنگوي نظامي برتانيه گفت قواي توپخانۀ برتانيه و طيارات جنگي ايالات متحده بحمايت عساکر عراقي يک ناحيۀ غير مسکوني را در غرب آن منطقه، بمبارد کردند. او گفت هدف ازين بمباردمان نشان دادن قدرت آتشباري اي بود که براي اردوي عراق مهياست.

يک نطاق وزارت داخلۀ عراق گفت منطقه اکنون آرام است.

ارقام تلفات و جراحات تابحال معلوم نيست.

حسن کاظمي قمي، سفير ايران در عراق امروز از کمپاين قواي نظامي عراق بمنظور سرکوبي مليشيا در بصره که ماۀ گذشته آغاز شده بود، اظهار پشتيباني نمود.

اما او عمليات نظامي ايالات متحده را در شهر صدر بغداد، که سنگر شيعيان است، تقبيح کرد.

در شهر صدر بغداد، گزارش ها حاکيست که در جنگ هاي شديد بين مليشياي شيعه و قواي عراقي بحمايت ايالات متحده در قبل از طلوع آفتاب، حد اقل ۱۲ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG