لینک های دسترسی

گزارش:قوماندان هاي نظامي ايالات متحده در صدد کسب اجازه براي حمله بداخل پاکستان شدند.


روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش ميدهد که قوماندان هاي نظامي ايالات متحده در افغانستان از مقامات ايالات متحده اجازه خواستند تا بر تندروان پاکستاني در مناطق قبايلي داخل پاکستان حمله کنند.

روزنامه مينويسد که مقامات حکومت بش بخاطر اين نگراني ها که حمله بر تندروان پاکستاني شايد حکومت جديد پاکستان را که با تندروان مذاکره ميکند، خشمگين سازد، آنرا رد نمودند.

مقامات استخباراتي ايالات متحده ميگويند تندروان پاکستاني در مناطق قبايلي با القاعده متحد شده و براي حمله بر عساکر متحدين در افغانستان، توطئه ميکنند.

روزنامه ميگويد پيشنهادات قواي نظامي ايالات متحده شامل حملات محدود توپخانه از فراز سرحد، حملات راکت توسط طيارات بدون پيلوت و يا حملات توسط قواي نظامي CIA و يا قواي عمليات خاص بود.

ايالات متحده در حال حاضر از حملات طيارات بدون پيلوت براي هدف قرار دادن عرب ها و تندروان خارجي در منطقه استفاده ميکند.

XS
SM
MD
LG