لینک های دسترسی

رايس پيشرفت سياسي در عراق را ستايش کرد، خشونت در شهر صدر افزايش يافت.


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده از رهبران سني ها، شيعيان و کردهاي عراق بخاطر همکاري سياسي، ستايش کرده است. در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد خشونت در منطقۀ شيعه نشين بغداد طي دو روز گذشته افزايش يافته است.

رايس که امروز بدون اطلاع قبلي به بغداد مواصلت کرد، گفت با همکاري بهتر سه گروه نسبت بهر وقت ديگري، يک مرکزيت سياسي در عراق ايجاد گرديده است.

رايس با نوري المالکي، صدراعظم و ساير مقامات ارشد عراق مذاکره کرده و متعاقباً براي ملاقات هاي دپلوماتيک به بحرين و کويت ميرود.

در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده گزارش ميدهد که در جنگ ها در منطقۀ شهر صدر، که سنگر تندروان شيعۀ پيرو مقتدي الصدر ميباشد، افزايشي بعمل آمده است.

يک سخنگوي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر ۲۰ فرد مسلح را ديشب که خشونت بار ترين شب طي دو هفتۀ گذشته بود، بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG