لینک های دسترسی

صدراعظم برتانيه تحريم اسلحه را بر زمبابوي پيشنهاد ميکند.


گوردن برون، صدراعظم برتانيه ميگويد يک پيشنهاد تحريم کامل اسلحه بر زمبابوي را ارائه خواهد کرد.

آقاي برون اين موضوع را امروز در حالي در محضر پارلمان برتانيه بيان کرد که مراقبين کوشش ميکردند يک کشتي چيني را تعقيب کنند که افريقاي جنوبي و موزمبيق از آب هاي خود برون کردند و آخرين بار بروز سه شنبه در جنوب کيپ تون ديده شده بود.

آقاي برون همچنان اين ادعاها را تکرار کرد که حکومت زمبابوي کوشش ميکند در نتايج انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۹ مارچ تقلب نمايد.

کميسيون انتخاباتي زمبابوي تا بحال نتايج انتخابات را افشا نکرده است. جنبش براي تغير ديموکراتيک، که جناح مخالف حکومت است، ميگويد مورگن چنگيراي، کانديد آن جناح براي رياست جمهوري، رابرت موگابي، رئيس جمهور را شکست داده است.

امروز، مقاله اي در روزنامۀ دولتي هرالد از حزب حاکم زانو پي اف و مخالفين آن تقاضا کرد، تا يک حکومت انتقالي وحدت را تشکيل دهند که انتخابات تازه را سازمان بدهد. مفسرين اهميت اين مقاله را مورد سؤال قرار داده، خاطر نشان ميسازند که نويسندۀ آن يک استاد يونيورستي است که در حزب زانو پي اف مقامي ندارد.
XS
SM
MD
LG