لینک های دسترسی

اسرائيل ارسال مواد سوخت به غزه را از سر گرفت.


اسرائيل ارسال مواد سوخت را به باريکۀ غزه از سر گرفته از متوقف ساختن يگانه دستگاۀ توليد برق آن قلمرو فلسطيني جلوگيري نمود.

قواي نظامي اسرائيل گفت امروز يک پايپ لاين مواد سوخت را که يک مليون ليتر ديزل را به غزه پمپ ميکند، باز کرد.

مقامات انرژي غزه هشدار داده اند که دستگاۀ توليد برق فلسطينيان امروز بدون ارسال مواد سوخت متوقف ميگرديد.

ارسال مواد سوخت اسرائيل به غزه از وقتي که تندروان فلسطيني در يک حملۀ اخير دو نفر ا ز اهالي اسرائيل را در ذخيرۀ مواد سوخت در سرحد غزه کشتند، وقفوي بوده است.

يک سخنگوي اسرائيل ميگويد باوجود حمله، اسرائيل ميخواهد مواد سوخت را فراهم کند زيرا نميخواهد دران قلمرو يک بحران بشري ايجاد گردد.

اسرائيل در پاسخ به حملات تقريباً روزمرۀ راکت بر جنوب اسرائيل ارسال مواد غذائي را به غزه کاهش داده است.

XS
SM
MD
LG