لینک های دسترسی

مقامات استخباراتي ايالات متحده کانگرس را در جريان همکاري ادعا شده بين سوريه و کورياي شمالي قرار ميدهند.


امروز مقامات استخباراتي ايالات متحده به اعضاي کانگرس مدارکي را ارائه کردند که حکومت ميگويد نشان ميدهد کورياي شمالي با سوريه در رشتۀ ذروي همکاري مينمايد.

دينا پرينو، سخنگوي قصر سفيد بخبرنگاران گفت که اين اطلاعات براي هيچ يک از اعضاي مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي غير مترقبه نيست. او بخبرنگاران گفت امروز منتظر اطلاعات بيشتري از قصر سفيد باشند.

مايکل هيدن رئيس ادارۀ استخبارات مرکزي در جملۀ کساني بود که امروز اعضاي مجلسين نمايندگان و سنا را در جريان قرار داد.

مامورين وزارت خارجه ميگويند رهبران کانگرس اين جلسه را تقاضا کرده بودند.

گزارش ها حاکي بود که قرار بود به اعضاي کانگرس ويديوئي را نمايش بدهند که از اسرائيل بدست آمده بود و نشان ميدهد اتباع کورياي شمالي در يک دستگاۀ مظنون ذروي در سوريه کار ميکنند. طبق گزارش اين ويديو همچنان نقشۀ اين دستگاۀ مظنون را نشان ميدهد که شبيۀ دستگاۀ يونگ بيون کورياي شمالي است. اين ساحه در ماۀ سپتمبر توسط طيارات جنگي اسرائيل تخريب گرديد. دمشق بمقابل آن حملۀ هوائي احتجاج کرده آنرا تعرض اسرائيل خواند.

پيتر هوکسترا، نمايندۀ مجلس نمايندگان مربوط حزب جمهوريخواه به تعقيب يک جلسۀ محرمانه گفت چنين جلسه اي بايد هشت ماه قبل داير ميشد.

بروز چهارشنبه بشار جعفري، سفير سوريه در ملل متحد اين ادعا را رد کرده گفت سوريه هيچ نوع همکاري ذروي با کورياي شمالي ندارد.

XS
SM
MD
LG