لینک های دسترسی

انفجار بمي که در يک بس در پايتخت سري لانکا تعبيه شده بود ۲۴ نفر را هلاک ساخت.


انفجار بمي که در کولمبو، پايتخت سري لانکا در يک بس مزدحم تعبيه شده بود، حد اقل ۲۴ نفر را کشته و بيش از ۴۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.

اين انفجار شام امروز در وقت رخصتي مامورين و کارگران در يک ايستگاۀ بس در حومۀ شهر کولمبو رخ داد. کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي مقامات گروۀ شورشي ببرهاي تامل را مسؤل ميدانند.

در يک واقعۀ جداگانه، مقامات نظامي سري لانکا بروز جمعه گفتند که عساکر حکومتي صرف دو روز بعد از مهلک ترين جنگ شان با جنگجويان ببرهاي تامل، کنترول يک زيارت متبرک کاتوليک ها را بدست گرفتند.

مقامات نظامي ميگويند عساکر اين کليساي چندين صد سالۀ کاتوليک را در مدهو با مواجه شدن بمقاومت ناچيزي متصرف شدند. اين کليسا در منطقۀ منار، در ساحل شمال غربي سري لانکا، در خط مقدم جبهۀ جنگ داخلي که از سر گرفته شده، واقع است.

XS
SM
MD
LG