لینک های دسترسی

انتقاد رئيس ادارۀ ذروي ملل متحد از حکومت بش


رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ملل متحد از ايالات متحده بخاطر عدم افشاي اطلاعات استخباراتي اي که ايالات متحده ميگويد نشان ميدهد کورياي شمالي در قسمت اعمار يک دستگاۀ ذروي کمک ميکند، انتقاد نموده است.

محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ملل متحد امروز طي بيانيه اي گفت ازينکه حکومت بش در ارائۀ اين اطلاعات تاخير نموده، جاي تاسف است. او همچنان اسرائيل را بخاطر تخريب آن ساحه در جريان حملۀ هوائي ماۀ سپتمبر سال گذشته محکوم کرد ولي گفت که ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ملل متحد اين اطلاعات استخبارات را جدي گرفته و موضوع را تحت تحقيق قرار خواهد داد.

سوريه امروز اين ادعاها را که در فعاليت هاي سري ذروي دست داشته، تکذيب نموده ايالات متحده را متهم کرد که درين حمله با اسرائيل کمک کرده است.

حکومت بش بروز پنجشنبه گفت که سوريه يک کورۀ ذروي را اعمار ميکند که براي مقاصد صلح آميز نيست. حکومت بش موضوع را يک انکشاف بي ثبات سازي بالقوه براي منطقه خواند.

XS
SM
MD
LG