لینک های دسترسی

مقامات نظامي ايالات متحده در مورد تقويۀ شورشيان عراقي توسط ايران نگران هستند.


يک مقام ارشد نظامي ايالات متحده ميگويد در مورد ازدياد در کمک ايران به شورشيان در عراق و سراسر منطقه، بشمول تعليمات و فراهم نمودن اسلحه، نگران است.

ادميرال مايک ملن، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده امروز در وزارت دفاع بخبرنگاران گفت که اطلاعات استخباراتي ازديادي را در کمک به شورشياني که عليۀ قواي ايالات متحده و ائتلاف در عراق ميجنگند، نشان ميدهد. او همچنان خاطر نشان ساخت که ازدياد مشابهي در جريان کمک به تندروان و طالبان در افغانستان نيز صورت گرفته است.

ايران فراهم کردن مهمات را به تندروان عراقي و يا تعليمات آنها را تکذيب ميکند. اما ادميرال ملن گفت واضح است که اسلحۀ ايراني که تاريخ ثبت شدۀ توليد آن اين اواخر را نشان ميدهد بطور دائمي بطرف عراق در جريان ميباشد.

او گفت اين کمک مستقيماً مغاير تعهدي است که طبق گزارش رئيس جمهور ايران به صدراعظم عراق در مورد متوقف ساختن چنان فعاليت هائي سپرده است.

ملن علاوه کرد که ايالات متحده بادامۀ مساعي دپلوماتيک و اقتصادي جهت ترغيب ايران براي تغير فعاليت هايش در عراق و ساير مناطق ادامه خواهد داد.

در عين زمان، ملن ميگويد حکومت بش هيچ چيزي را بشمول توسل بقوه رد نميکند.

XS
SM
MD
LG