لینک های دسترسی

ايران تقاضا کرده که آذربايجان محمولۀ ذروي روسيه را رها کند.


ايران تقاضا ميکند که آذربايجان يک محمولۀ اجزاي ذروي روسيه را که در سرحد بين ايران و آذربايجان قيد کرده، رها نمايد.

محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجۀ ايران امروز گفت اين تجهيزات ذروي در داخل چهارچوب همکاري ايران و روسيه قرار دارد.

او از حکومت آذربايجان تقاضا کرد تا اين محموله را فوراً رها نمايد.

مقامات ميگويند اين تجهيزات ذروي براي يک دستگاۀ ذروي توليد برق فرستاده شده که روسيه در بوشهر ايران اعمار ميکند.

مقامات آذربايجاني ميگويند منتظر اطلاعات بيشتر در مورد محتويات اين محموله هستند. آنها ميخواهند اطمينان حاصل کنند که اين محموله تخطي از تعزيراتي نباشد که شوراي امنيت ملل متحد بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن غني سازي يورانيم وضع کرده است. ازان عمليه ميتوان براي مقاصد ملکي و توليد اسلحۀ ذروي، هردو استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG