لینک های دسترسی

مکاتيب وزارت عدليۀ ايالات متحده از تکنيک هاي جنجال برانگيز استنطاق مدافعه ميکند.


وزارت عدليۀ ايالات متحده مکاتيب آن وزارت را که از استعمال تکنيک هاي جنجال برانگيز استنطاق مظنونين دهشت افگني مدافعه ميکند، به کانگرس فرستاده است.

دران مکاتيب، وکلاي قانوني وزارت عدليه استدلال ميکنند که حکومت بايد نوع اطلاعاتي را که مظنونين در اختيار دارند، و اينکه آيا ميتوان ازين اطلاعات براي جلوگيري از حملات استفاده کرد، مد نظر بگيرند. اين وکلاي قانوني ميگويند که اين شرايط به مستنطقين اجازه ميدهد که از طرقي که در غير آن توسط قوانين بين المللي منع قرار داده شده، استفاده کنند.

ميثاق ژنيو هرنوع تکنيک استنطاق را که بر کرامت فردي تخطي ميکند، منع قرار داده است.

يک مقام آن وزارت نوشته است که استفاده از طرق زننده قانونيست، زيرا هدف تحقير مظنونين نبوده است.

اين مکاتيب توسط سناتور ران وايدن، سناتور ديموکرات ايالت اورگن که عضو کميتۀ استخبارات مجلس سناست، افشا گرديده است.

XS
SM
MD
LG