لینک های دسترسی

کاندا ليزا رايس: حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان، یک رهبر نيرومند


کاندا ليزا رايس، وزير خارجهٌ امريکا، از حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان، منحيث يک رهبر نيرومند تمجيد نمود.

اظهارات رايس به تعقيب حملاتُ سؤ قصد صورت گرفت که بيانگر تهديد ها عليهٌ حکومت افغانستان که از پشتيباني امريکا برخوردار است، ميباشد.

رايس گفت: "آنچه براي من قابل تاکيد است اينست که افغانستان دشمنان مصصمم دارد که ميخواهند باعث برهم زدن دموکراسی ايجاد شده در افغانستان گردند. "

رايس به تعقيب ملاقات با (کای آيده) نمايندهٌ ملل متحد در افغانستان گفت: "رئيس جمهور کرزی يک رهبر قوي است، و در مقابل اين حرکت عکس العمل نشان داده و بدون شک مرتکبين اين عمل را گرفتار نموده و به عدالت خواهد کشانید."

در اين حادثهٌ که به روز يکشنبه صورت گرفت، سه تن به قتل رسيده و باعث آن شد تا رئيس جمهور کرزی و سفرا به عجله محل را ترک گويند.

طالبان مسؤليت حمله را به عهده گرفته اند. اين حمله زمانی صورت گرفت که نيرو های پوليس و نظامی افغانستان گسترش مي يابد و حکومت افغانستان خواستار به عهده گرفتن بيشتر امنيت کشور گرديده است، کاری که اکنون توسط قوای ناتو و امريکا انجام میابد.

کاي آيده نماينده ملل متحد در افغانستان که در اين تازگي به اين سمت گماشته شد ميگويد: "ما از اعتماد و پشتيبانی رئيس جمهور کرزی برخوردار هستيم."

در عين زمان دانه پرينو، سخنگوي قصر سفيد در مورد حملات گفت: "من بيک نکته اشاره مينمايم و آن اینکه رئيس جمهور بش گفته بود، در هنگام مقابله با دهشت افگنی بايد صد در صد بيدار بود و درست عمل کرد."

حملات، زمانی که سرود ملى افغانستان نواخته ميشد، صورت گرفت. گزارش مستقيم حملات سؤ قصد،احساس بي امنيتی را کابل بيشتر خواهد ساخت.

شورای امنيت ملل متحد در نيويارک نيز حملات روز دوشنبه را تقبيح نمود.

دوميساني کومالو، نمايندهٌ افريقاي جنوبي در ملل متحد گفت: "اعضای شورای امنيت صريحاً ميگويد که هيچ عمل دهشت افگنی مسير صلح، دموکراسی و اعمار مجدد را در افغانستان مختل کرده نخواهد ساخت."

بانکي مون، سرمنشی ملل متحد نيز بيانيهٌ ايراد نمود. او گفت: "اين حمله بر عليه دولت قانونی افغانستان و مردم افغانستان بوده و غير قابل قبول است." سرمنشی ملل متحد بار ديگر در مورد اعمار مجدد افغانستان تاکيد نمود.

به روز دوشنبه عساکر افغانی در مناطقی که مقامات رسمی دولت و مقامات خارجی زيست مينمايند، جهت حفظ امنيت شان اخذ موقعيت نمودند.

يک مقام که نخواست هويتش افشاٌ گردد گفت، در حدود صد نفر به اتهام اين حمله گرفتار شده و مورد تحقيق قرار دارند.

XS
SM
MD
LG