لینک های دسترسی

صحبت ايران و هند روی موضوع پروژۀ پايپ لاين گاز طبيعی


قرار است محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، در جريان سفر امروزی اش به دهلي جديد، با وجود اعتراضات ايالات متحده در مورد پروژۀ پايپ لاين گاز طبيعي آنکشور با هند، با مقامات هند روی اين پروژه صحبت نماید.

قراراست رهبر ايران با منموهن سينگ صدر اعظم هند در مورد اين پروژۀ هفت ونيم مليارد دالری، مذاکره کند.

باساس اين موافقه، اين پايپ لاين از ايران به هند و پاکستان کشيده خواهد شد تا انکشاف اقتصادی کشور های جنوب آسيا را تقويت بخشد.

ايالات متحده مخالف اين معامله بوده و سعي نموده ايران را بخاطر پروگرام مورد مناقشۀ ذروی آنکشور منزوی سازد.

سفر آقای احمدی نژاد در آخرين توقف در سفرش به کشور هاي جنوب آسيا، در هند بوده و هدف آن تحکيم مناسبات اقتصادی و نفت تهران در منطقه ميباشد.

در ساعات قبل از ظهر امروز سه شنبه احمدی نژاد به سری لانکا رفت تا از مراسم امضای شش موافقتنامه نظارت کند که شامل حدود يک اعشاريه پنج مليارد دالر پروژه های زير بنايی ميباشد.

XS
SM
MD
LG