لینک های دسترسی

Breaking News

بحران غذايی در جهان


بان کي مون منشی عمومي موسسۀ ملل متحد ميگويد، وي رياست يک هيات عامل رسيدگي به افزايش بي سابقۀ قيم مواد غذايي جهان را به عهده خواهد گرفت.

آقاي بان اين تصميمش را امروز سه شنبه درجريان يک جلسۀ دو روزه با ۲۷ سازمان عمدۀ بين المللي، در برن پايتخت سويزرلند اعلام داشت.

اين سازمانها اميد وارند تا تدابيرعاجلي را براي مبارزه با بحران غذايي طرح نمايند که باعث فقر، آشوبها و احتکار در کشور هاي فقير در سرتاسر جهان شده است.

رهبر موسسۀ ملل متحد گفت اولويت مقدم ما تغذيۀ گرسنگان است. او از کشور های جهان تقاضا کرد تا ۷۵۵ مليون دالر کمبود در پروگرام غذايي جهان ملل متحد را تمويل نمايند.

افزايش نفوس، تقاضا هاي شديد از جانب کشور های در حال انکشاف، افزايش زرع حاصلات برای مواد سوخت و همچنان وقوع سيلابها و خشکسالی ها قيم مواد غذايی را بطور سرسام آوری در سرتاسر جهان بلند برده است.

XS
SM
MD
LG