لینک های دسترسی

زمبابوي از کانديدان رياست جمهوري دعوت کرده تا از تصديق آرا نظارت کنند


کميسيون انتخابات زمبابوي از کانديدان رياست جمهوري آن کشور دعوت نموده تا تصديق نتايج انتخابات رياست جمهوري را که از مدتي انتظار آن ميرفت، تماشا کنند.

رئيس کميسيون انتخابات زمبابوي گفت اين عمليه بروز پنجشنبه آغاز مييابد. او اين موضوع را امروز از طريق روزنامۀ دولتي هرالد اعلام کرد.

انتخابات رياست جمهوري و پارلماني زمبابوي بزرگترين مبارزه طلبي عليۀ رابرت موگابي، رئيس جمهور از زمان کسب قدرت در سال ۱۹۸۰ باينطرف بود.

کميسيون انتخابات جنبش براي تغير ديموکراتيک را برندۀ انتخابات پارلماني اعلام کرد. اما برندۀ انتخابات رياست جمهوري تا بحال اعلام نگرديده است.

گروۀ مراقب حقوق بشر امروز اردوي زمبابوي را به استفاده از شکنجه و تخويف رقباي سياسي بمنظور تضمين برنده شدن آقاي موگابي در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، متهم کرد.

XS
SM
MD
LG