لینک های دسترسی

تاریخچه سوء قصد به جان حامد کرزی


رئیس جمهور حامد کرزی از زمان بدست گرفتن قدرت و بعد از سقوط رژیم طالبان تا کنون حد اقل چهار بار از حملات سوء قصد جان به سلامت برده است.

بیست و هفتم ماه اپریل سال 2008 - آقای کرزی درجریان بزرگداشت پیروزی مجاهدین مورد حمله ای سوء قصد قرار گرفت که در آن رئیس جمهور کرزی همراه با اعضای کابینه و مهمانان خارجی صحنه را به سلامتی ترک گفتند.

سه تن بشمول یک عضو پارلمان درین حادثه جان شانرا از دست دادند و هشت تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسوولیت این حمله را بدوش گرفتند.

دهم ماه جون سال 2007 – شورشیان طالب شش راکت را در صحن یک مکتب در ناحیه ای اندر ولایت غزنی - جائیکه حامد کرزی با رهبران منطقه در جریان ملاقات بود، پرتاب کردند. درین حادثه کسی صدمه ندیده و آقای کرزی با وجود وقوع این حمله و قبل از بازگشت به کابل به ایراد بیانیه اش ادامه داد.

هفدهم سپتمبر سال 2004 - فیر راکتی توسط شورشیان بر هلیکوپتر نظامی امریکائی که آقای کرزی را به شهر گردیز ولایت پکتیکا انتقال میداد، بهدف اصابت نکرد ولی یکی از چرخهای هلیکوپتر حامل وی هنگام نشستن به زمین از بین رفته بود. در این حادثه کسی صدمه ندید.

نهم سپتمبر سال 2002 - یکتن ا ز جنگجویان مسلح طالب در لباس اردوی افغان بسوی حامد کرزی هنگامی شلیک کرد که موتر حامل وی بسوی شهر قندهار روان بود. درین حادثه آقای کرزی جان بسلامت برد، ولی گل آقا شیرزی والی قندهار در آنزمان زخم برداشت. حمله کننده توسط گارد محافظ امریکائی وی بقتل رسید.

دو تن دیگر که در تلاش خلع سلاح نمودن حمله کننده بودند نیز درین واقعه جان شانرا از دست دادند.

XS
SM
MD
LG