لینک های دسترسی

يک هيئت شيعيان عراقی به ايران مسافرت کرده است


يک هيئت سياستمداران شيعۀ عراق به ايران رفته است تا کمک ادعا شده بمليشيا هاي شيعه در عراق را با تهران مورد بحث قرار دهد.

يک عضو هيئت ميگويد اين گروه بروز چهارشنبه عراق را ترک کرد تا با مقامات ايراني ملاقات نمايد. يک سخنگوي مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه ميگويد صدر با اين هيئت ملاقات نخواهد کرد.

اين نطاق ميگويد صدر معتقد است که ابتکار پارلماني بايد توسط محمود مشهداني، رئيس شورا و جلال طالباني، رئيس جمهور صورت گيرد.

صدر از ماۀ مي سال گذشته باينطرف در ملاي عامه ظاهر نشده است. فکر ميشود که او در ايران باشد. قواي ايالات متحده و عراق طي ماۀ گذشته در شهر صدر بغداد با مليشياهاي شيعۀ پيرو مقتدي الصدر، ملاي تندرو داخل جنگ بوده اند.

مقامات ايالات متحده از مدتي ايران را متهم ساخته که مليشياهاي شيعۀ عراق را تعليم ميدهد و تسليح ميکند.

بروز چهارشنبه يک گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ ايالات متحده در مورد دهشت افگني حاکي بود که باوجود تعهد ايران براي ثبات بخشيدن به عراق، تهران بکمک خود براي گروه هاي تندروي که قواي ائتلاف و عراق را هدف قرار ميدهند، ادامه ميدهد.

اين اين اتهامات را تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG