لینک های دسترسی

قواي امنيتي و تندروان در يمن بتصادمات مهلک دست زدند.


منابع در شمال غرب يمن ميگويند امروز در تصادمات متعددي بين قواي امنيتي و تندروان در ولايت سعده حد اقل ده نفر کشته شدند.

آنها ميگويند حد اقل سه تن از قربانيان، جنگجويان شورشي هستند و بقيه شامل عساکر و قواي امنيتي ميباشد.

اين خشونت يک روز بعد ازان رخ داد که بمي که در يک موترسيکل تعبيه شده بود در خارج يک مسجد در سعده منفجر شده ۱۸ نفر را کشته و در حدود ۴۵ تن ديگر را زخمي ساخت.

اين بم وقتي منفجر شد که نمازگزاران، بشمول عساکر حکومتي مسجد بن سلمان را ترک ميکردند.

وزارت داخلۀ يمن يک گروۀ شورشي شيعه تحت رهبري عبدالملک الحوثي را مسؤل آن خواند.

اما الحوثي اين بم گزاري را محکوم کرده و هرنوع دست داشتن را تکذيب نمود.

اشتعال مجدد خشونت به کوشش قطر جهت تطبيق يک متارکه تحت ميانجي گري آن کشور که در ماۀ جون جنگ بين شورشيان شيعه و قواي حکومت يمن را خاتمه داد، صدمه ميرساند.

درين جنگ ها از سال ۲۰۰۴ باينطرف در شمال غرب آن کشور هزاران نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG