لینک های دسترسی

يک ژورناليست عراقي در موصل بقتل رسيد


پوليس عراق ميگويد افراد مسلح در شهر شمالي موصل يک ژورناليست عراقي را از موترش برون نموده و بضرب گلوله کشتند.

پوليس ميگويد سروه عبدالوهاب امروز بطرف محل کار خود ميرفت که افراد مسلح بزور از موترش برون کرده و بضرب گلوله در ناحيۀ سر او را کشتند.

موصل بيک شهر خشونت بار مشهور شده و حمله بر ژورناليستان دران يک چيز عادي گرديده است.

کميتۀ حفاظت ژورناليستان ميگويد عراق بعد از تهاجم سال ۲۰۰۳ قواي تحت رهبري ايالات متحده بران کشور خطرناک ترين کشور براي ژورناليستان شده است.

در عين زمان، وسايل نشراتي عراق گزارش ميدهد که در نزديک کاروان موترهاي حامل خانم جلال طالباني، رئيس جمهور عراق در بغداد بمي منفجر گرديد.

گزارش ها حاکيست که به هيرو ابراهيم احمد آسيبي نرسيد ولي چهار محافظ او زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG