لینک های دسترسی

به شهزاده هیری، بخاطر خدمتش در افغانستان مدال داده شد


شاهزاده هری، پسر چارلز و اولین فرزند ملکه برتانیه، برای مدتی در جنوب افغانستان، همراه با قوای برتانیه ایفای وظیفه نمود.

امروز دوشنبه بدلیل خدمات وی در افغانستان به وی یک مدال داده شد. هری این مدال را از شاهدخت انعمه خویش طی یک مراسم نظامی در برتانیه دریافت نمود.

طبق یک خبر دیگر از برتانیه، گوردن برون وزیر خارجه برتانیه بروز یکشنبه گفت که نگرانی ها در مورد افزایش قیم مواد غذایی سهولت های دیگر و بنزئین به بدترین نتایج انتخابات محلی در طول چهل سال گذشته برای حزب وی انجامیده است.

برون بروز یکشنبه در پاسخ به گزارش های که حاکیست که نتایج این انتخابات بر اعتماد بر قابلیت رهبری حزب کارگر لطمه وارد نموده است گفت ما دچار اشتباهات شده ایم و من از آدانه تائید میکنم که ما اشتباهاتی داشته ایم.

وی در پاسخ به انتقادات روی شخصیت اش که معمولا منحیث شخصی سر سخت معرفی میگردد گفت که وی به اندازه ای که رای دهندگان خواهان آن هستند، در میان شان حضور ندارد؛ ولی تاکید کرد که وی بهترین رهبر حزب خویش میباشد و کاندید آن حزب برای انتخابات دیگر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG