لینک های دسترسی

انتخابات مقدماتی در  ايالات انديانا و کرولاينای شمالی امریکا


سناتور هلري کلنتن و بارک اوباما کانديدان کرسي رياست جمهوري از حزب دموکرات، هر دو اميد وارند که در دو انتخابات مقدماتي امروز سه شنبه در ايالات کرولايناي شمالي وانديانا به پيروزيهاي کليدي دست يابند.

نشانه هاي بازر مراجعۀ بي سابقۀ راي دهندگان براي شرکت در اين دو انتخابات عمده بنظر ميخورد.

سروي هاي آراي عامه نشان ميدهد که هلري کلنتن سبقت اندکی در انديانا دارد؛ در حاليکه اوباما در کرولايناي شمالي سبقت نموده است.

اگر اوباما در هردو ايالت برنده شود، ضربۀ کاري به جانب مقابل وارد خواهد کرد. در حاليکه خانم کلنتن اميدوار است تا روند پيروزي را بعد از پيروزي در ايالت پنسوانيا و اوهايو، گسترش بخشد.

اين دو رقيب امروز سه شنبه در صدد کسب مجموع ۱۸۷ نماينده ميباشند. اين دو سناتور از حزب دموکرات، ديروز دوشنبه در هردو ايالت بشدت مصروف مبارزات انتخاباتي بودند و مشي هاي اقتصادي و شايستگي براي احراز کرسي رياست جمهوري را مورد بحث قرار دادند.

کلنتن اميدوار است که براي بدست آوردن نامزدي حزب مربوطه اش، پيروزي ديگري را به موفقتش در ايالت پنسلوانيا، بيافزايد.

اوباما، بخاطر روابطش با کشيش سابق «جرمايا رايت»، هفته ها در یک حالت دفاع قرار داشت. ولی حالا در صْدد کسب پيروزي در اين دو ايالت ميباشد.

تا کنون اوباما در اين رقابت سبقت اندکش را حفظ کرده اما در بدست آوردن تعداد بيشتر نمايندگانيکه براي بدست آوردن نامزدي حزب بان ضرورت است، هنوز مشکلاتي داشته است.

XS
SM
MD
LG