لینک های دسترسی

پوليس والي طالبان و پنج تن ديگر را در غرب افغانستان کشت


پوليس افغانستان ميگويد در جريان تصادمات در غرب افغانستان شش تندرو طالبان را، بشمول يک والي که طالبان تعيين نموده بود، بقتل رسانيده است.

وزارت داخله ميگويد اين جنگ امروز در ولايت غربي غور رخ داد. يک بيانيۀ وزارت داخله حاکيست يک قوماندان امنيه و يک والي اي را که طالبان در ولايت غور تعيين کرده بود، در جملۀ مقتولين قرار دارند.

يک مقام پوليس ميگويد حد اقل دو فرد پوليس و يک تن از اهالي درين جنگ مجروح شدند. در ساير خشونت ها، پوليس ميگويد يک بم گزار انتحاري موتر خود را در نزديک يک کاروان وسايط عساکر خارجي در خارج کابل منفجر ساخت.

پوليس ميگويد بم گزار بکاروان وسايط عساکر خارجي آسيبي وارد نکرده در عوض سه نفر از اهالي را در حومۀ غربي کابل مجروح ساخت.

عساکر افغانستان، ناتو و ايالات متحده با طالباني که جهش تازه يافته و ساير شورشياني که سنگرهاي شان در مناطق جنوبي و شرقي افغانستان قرار دارد، ميجنگند.

در بعضي مناطق، طالبان حکومت خود را تشکيل داده که موازي بحکومت افغانستان عمل ميکند.

XS
SM
MD
LG