لینک های دسترسی

حزب الله کنترول بيروت غربي را بدست گرفت، ۱۱ نفر کشته شد.


افراد حزب الله در لبنان بعد از جنگ هاي فرقوي شبيۀ جنگ داخلي دو دهه قبل، کنترول بيروت غربي را بدست گرفتند.

سه روز جنگ حد اقل ۱۱ نفر را هلاک و بيش از ۲۰ تن ديگر را زخمي ساخت. در اکثر جنگ ها جنگجويان گروۀ تندرو شيعۀ حزب الله را بمقابل مليشياهاي سني طرفدار حکومت بهره مند از حمايت ايالات متحده قرار داده است.

جنگجويان مسلح حزب الله که از حمايت سوريه و ايران بهره مند هستند، در سراسر منطقۀ مسلمان نشين بيروت موانع را ايجاد کرده و موضع گرفتند. طبق يک گزارش مليشياها در جادۀ حمرا که يک منطقۀ مزدحم تجارتي و سنگر سني هاست مارش ميکردند.

جنگجويان گروۀ مليشياي شيعۀ حزب الله، همچنان امروز يک استيشن تلويزيون طرفدار حکومت را مجبور ساخت نشرات خود را متوقف سازد و دفتر يک روزنامۀ متحد حکومت را طعمۀ حريق ساختند.

سفر از طريق راه هاي اکثريت بخش هاي بيروت ناممکن است و خشونت بندر بيروت را مسدود ساخته است.
XS
SM
MD
LG