لینک های دسترسی

مبکي با موگابي ملاقات کرد، داکتران ادامۀ افزايش خشونت را گزارش ميدهند.


يک گروۀ داکتران زمبابوي از افزايش چشم گير در واقعات شکنجه و ساير خشونت هاي ناشي از بحران سياسي کشور گزارش ميدهند.

گروۀ دوکتوران براي حقوق بشر زمبابوي ميگويد اعضاي آن گروه از انتخابات لاينحل تاريخ ۲۹ مارچ باينطرف، بيش از ۹۰۰ واقعۀ شکنجه و حمله را تداوي کرده اند.

آن گروه ميگويد اين ارقام شايد شمه اي از رقم حقيقي مصيبت ديدگان باشد زيرا يک تعداد زياد واقعات گزارش داده نميشود.

گروۀ دوکتوران براي حقوق بشر ميگويد اکثريت کساني که خواستار معالجه ميشوند ميگويند که طرفداران حزب زانو پي اف، مربوط رابرت موگابي، رئيس جمهور آنها را مجروح ساخته اند.

آقاي موگابي امروز با تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي که از زمبابوي ديدن ميکند، ملاقات نمود. مبکي کوشش ميکند در قسمت خاتمه بخشيدن به بحران انتخابات ميانجي گري کند.

واضح نيست که آيا او با کسي از جنبش براي تغير ديموکرات که مخالف حکومت است، نيز ملاقات خواهد کرد يانه. آن گروه ميگويد که مورگن چينگراي رهبر شان در انتخابات ماۀ مارچ برنده شده بود.
XS
SM
MD
LG