لینک های دسترسی

احتجاجات در شرق افغانستان تلفات را سبب گرديد.


مقامات افغاني ميگويند از اثر گلوله باري امروزي قواي امنيتي بر مظاهره چيان در شرق افغانستان حد اقل دو نفر کشته و شش تن ديگر زخمي شدند.

صدها مظاهره چي شاهراهي را که افغانستان را به پاکستان وصل ميکند مسدود نموده عليۀ مرگ سه نفر ملکي در جريان عمليات ديشبي قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده، احتجاج کردند.

احتجاج کنندگان سه جسد را به شاهراه برده و ضد عساکر خارجي و حکومت افغانستان شعار دادند. شاهدان عيني ميگويند پوليس بعد ازان بر اجتماع آتش گشود که احتجاج کنندگان برانها سنگ پرتاب کرده حد اقل يک فرد پوليس را مجروح ساختند.

مقامات نظامي طي بيانيه اي که امروز صادر شد ميگويند عساکر چندين تندرو را وقتي بضرب گلوله کشتند که در جريان عمليات عليۀ يک شبکۀ جنگجويان خارجي مورد حمله قرار گرفتند.

قواي نظامي ميگويد در جريان حمله بر منطقۀ شنوار ولايت ننگرهار نه تندرو مظنون توقيف گرديد. قواي ائتلاف همچنان چندين ميل کلشنيکوف، مهمات و بم دستي را کشف نمودند.

حکومت حامد کرزي در مورد تلفات اهالي در جريان جستجو براي شورشيان القاعده و طالبان، اظهار نگراني کرده است.

XS
SM
MD
LG