لینک های دسترسی

زندان گوانتینامو قبل از ختم دوره ریاست جمهوری بش 'باید مسدود گردد'


یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا مجلس استماعیه را در مورد زندانیان زندان گوانتاناموی در کیوبا، دایر نمود.

مقامات ارشد ایالات متحده میگویند حکومت آقای بش باید قبل از ختم دوره ریاست جمهوری ماه جنوری، این زندان جدال برانگیز را مسدود نماید.

حکومت ایالات متحده بخاطر مسدود ساختن زندان گوانتانامو تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد. این زندان در جنوری سال 2002 برای حبس مظنونین دهشت افگن باز شد.

در مورد اینکه با این زندان چه باید کرد، در ماه های اخیر مباحثات زیادی ایجاد شده است. عضو مجلس نمایندگان، بل دیلانت از کمیته ای حقوق بشر میگوید بعضی مردم به ناحق درین زندان محبوس اند.

تا کنون پنجصد زندانی از گوانتانامو آزاد شده اند، لیکن دوصد و هفتاد تن باقیمانده آن درحالی بسر میبرند که کدام حکم رسمی در مورد شان صادر نشده است. صرف یکنفر آنها محاکمه شده و مجرم شناخته شد.

حکومت ایالات متحده میگوید در نظر است تا شصت تا هشتاد تن دیگر آنان نیز محاکمه گردند. دانا رورا باچر جمهوریخواه و عضو مجلس نمایندگان میگوید: "این واقعیت است یکتعداد مردم بیگناه هم شامل اند، و ما باید تا حد امکان بکوشیم به اشتباهات خود پی برده و حقیقت را قبول کنیم."

ایمی مکلن، وکیل زندانیان گوانتانامو، با اداره ای ابتکارات عدلی بین المللی کار میکند. او میگوید زندان گوانتانامو در قسمت امنیت ایالات متحده هیچگونه همکاری نکرده است.

او میگوید: زندان گوان تینامو در سطح بین المللی، به حقوق بشر و امنیت ملی کشور صدمه میرساند. در بعضی موارد، ایالات متحده زندانیان را مشروط بر اینکه مورد شکنجه قرار نگیرند، دو باره به کشورهای که تعلق دارند، میفرستد.

اما آقای دیلانت عضو مجلس نمایندگان پارلما ن امریکا میگوید حکومتهای لیبیا، ایران و قزاقستان اصول شکنجه را بکار میبرند. حتی اگر زندان بسته شود، مقامات رسمی حکومت در مورد طرق و راههای دیگر بحث خواهند کرد - بشمول انتقال زندانیان به زندانهای تحت مراقبت شدید نظامی در داخل ایالات متحده.

انتظار میرود محکمه عالی ایالات متحده بزودی قوانین حقوق زندانیان گوانتانامو را در صورتیکه آنها با استفاده از محکمه مدنی پیش روند یا خیر مورد تطبیق و اجرا قرار دهد.

XS
SM
MD
LG