لینک های دسترسی

ایجاد سه مرکز هماهنگی بین افغانستان، پاکستان و ایران


قرار است سه مرکز هماهنگی میان افغانستان، پاکستان و ایران ایجاد گردد تا هماهنگی بیشتری بخاطر مبارزه با مواد مخدر در بین سه کشور صورت گردد.

دفتر سیاسی ملل متحد در کابل امروز اعلام داشت که در نشست سه جانبه ایران افغانستان و پاکستان که چند روز قبل در تهران برگزار شده بود، بین این سه کشور، در راستای هماهنگی قویتر در مبارزه با مواد مخدر، توافقی صورت گرفت.

نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما در کابل همچنان میگوید که برنامه برگشت مهاجرین از پاکستان مؤقتا به حال تعلیق قرار گرفته است.

وی همچنان از توزیع صد ها تن گندم برای مردم ناتوان افغانستان در یک هفته گذشته خبر میدهد. خانم مبارز میگوید که گندم در برابر کار، برای مردم ننگرهار پنجشیر و هرات توزیع گردیده است.

XS
SM
MD
LG