لینک های دسترسی

زلزله چين باعث هلاکت سه تا پنج هزار نفر شده است


مطبوعات چين تخمين ميکنند که بين سه تا پنج هزار نفر تنها در يک منطقه امروز دوشنبه در اثر تکان هاي شديد زلزله هلاک شده اند.

سينهوا آژانس خبررساني رسمي چين ميگويد بيم آن ميرود که حد اقل ده هزار نفر درهمين سيچوان منطقه اي بي چوان زخمي شده باشند.

گزارش ها ميرساند که نه صد شاگرد دراثر ويران شدن دو مکتب ابتداييه زير خرابه ها مدفون گرديده اند، اما تفصيلي در باره آنها و سرنوشت شان داده نشده است.

سينهوا ميگويد که اين زلزله هلاکت ۱۰۷ نفر را در ايالات سيچوان، گنسو و يوننان تائيد ميکند. سينهوا همچنان علاوه ميکند که زلزه دو کارخانه کيمياوي را تخريب کرده و صد ها نفر را مدفون ساخته است و چندين هزار تن ديگر را مجبور گردانيده است که منازل خود را رها کنند.

هو جنتاو رئيس جمهور چين مساعي همگاني را براي کمک به کسانيکه در اثر اين زلزله آسيب ديده اند دستور داد و وين جيا باو صدر اعظم را جهت تنظيم مساعي، نجات به منطقه فرستاد.

وين جياباو در داخل طياره خطاب به خبرنگاران هنگام پرواز بسوي مناطق آسيب ديده، اين زلزله را مصيب بار خواند و از مردم تقاضاي آرامش را نمود.

هو جنتاو رئيس جمهور چين مساعي همگاني را براي کمک به کسانيکه در اثر اين زلزله آسيب ديده اند دستور داد و وين جيا باو صدر اعظم را جهت تنظيم مساعي نجات به منطقه فرستاد.

وين جياباو در داخل طياره هنگام پرواز بسوي مناطق آسيب ديده، اين زلزله را مصيب بار خواند و از مردم تقاضاي آرامش را نمود.

XS
SM
MD
LG