لینک های دسترسی

طيارات نظامي امریکا حامل چندين تُن مواد امداد به رنگون رسید


طيارات بار بردار نظامي ايالات متحده حامل چندين تُن مواد امدادي به رنگون امروز دوشنبه بزمين نشست.

مواصلت طيارات ايالات متحده براي اولين بار بعد از توفان بحري نرگس در يک هفته قبل در حالي صورت ميگيرد که جامعه بين المللي براين کشور اصرار ميورزد تا در هاي خود را بروي امداد خارجي بيشتر باز نمايد.

طياره سي ۱۳۰ بدون سلاح ايالات متحده، محموله هاي آب آشاميدني، پشه خانه ها و کمپل را از يک پايگاه تايلند به آنجا رسانيد.

طياره همچنان قوماندان بحريه ايالاات متحده در بحر الکاهل و ديگر مامورين ايالات متحده را وارد برما نمود.

ادميرال تيموتي کيتيگ به صداي امريکا گفت که وي نامه اي را براي جنرالهاي برما با خود دارد که در آن امداد کشتي هاي نظامي ايالات متحده و هليکوپتر ها و طيارات اينکشور را نيز ارائه ميدارد.

حکومت برما ميگويد که هلاکت ۲۸ هزار و چهارصد نفر تائيد گرديده است و حد اقل ۳۷ هزار تن ديگر مفقودالاثر ميباشند.

ملل متحد بروز دوشنبه هوشدار داده است که اگر مساعي امداد بين المللي به سرعت و فورا انجام نيابد مرگ و مير هاي بيشتري صورت خواهد گرفت.

ملل متحد تخمين ميکند که تقريبا دو مليون نفر در برما به کمک عاجل نيازمند هستند.

XS
SM
MD
LG