لینک های دسترسی

اشتعال جنگ در شهر صدر بغداد بين قوای امنيتي و مليشيای شيعه


مقامات طبي عراق ميگويند در جنگ هاي ديشبي در شهر صدر بغداد بين قواي امنيتي و مليشياي شيعه پنج نفر کشته و ۲۲ تن ديگر مجروح شدند.

اما قواي نظامي ايالات متحده ميگويد شهر صدر آرام بنظر ميرسد. يک سخنگوي ايالات متحده ميگويد يگانه واقعۀ ديشبي که او از ن مطلع است، يک حملۀ هوائي ايالات متحده است که طي آن دو نفري که ميخواستند يک بم کنار جاده را تعبيه کنند، کشته شدند.

اين خشونت ها چند روز بعد از امضاي يک آتش بس جديد بين جنگجويان پيرو مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه و عساکر بهره مند از پشتيباني ايالات متحده، رخ داد.

مشاورين صدر ميگويند تطبيق آتش بس وقت لازم دارد. آنها ميگويند تا وقتي خبر آتش بس بجاده ها برسد انتظار ميرود تخطي هائي صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG