لینک های دسترسی

عساکر عراقی در موصل سرکوبی القاعده در عراق را عملی ميکند


امروز عساکر عراقي طي يک سرکوبي جديد القاعده در عراق براي دومين روز خانه ها را در شهر شمال موصل جستجو ميکنند.

واضح نيست که چند نفر توقيف شده اند. مقامات عراقي همچنان بعضي از قيود بر گشت و گزار در موصل را کاهش دادند.

نوري المالکي، صدر اعظم عراق ازين تهاجم جديد بر تندروان القاعده در موصل، آخرين سنگر شان، نظارت ميکند.

مقامات عراقي ميگويند از وقتي که اين عمليات در هفتۀ جاري آغاز شد، بيش از ۵۰۰ شورشي مظنون در داخل و اطراف موصل توقيف شده اند.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد بعساکر عراقي که رهبري اين عمليات را بعهده دارند کمک ميکند. در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در جنگ هاي ديشبي در شهر صدر بغداد، حد اقل يک تندرو کشته شد.

XS
SM
MD
LG