لینک های دسترسی

ملل متحد از برما تقاضا کرد تا به ورود کمک های بشری اجازه بدهد


يک مقام ارشد کمک هاي ملل متحد به برما مواصلت کرده که حکومت آن کشور تحت فشار روز افزون قرار دارد تا عمليات تمام عيار را براي جان بسلامت بردگان توفان بحري قبول کند.

مقامات ملل متحد ميگويند جان هومز بر حکومت نظامي برما فشار وارد ميکند تا آن کشور را بروي کمک هاي بيشتر بين المللي باز نموده و قيود بر منسوبين خارجي کمک دهنده را کاهش دهد.

حکومت برما بعضي از کمک هاي بين المللي را براي مصيبت رسيدگان توفان بحري نرگس که بيشتر از يک هفته قبل رخ داده بود، قبول کرده ولي مقامات ميگويند اين بمراتب کمتر ازان است که از گرسنگي و مرض جلوگيري نمايد.

ملل متحد ميگويد کمتر از ربع مصيبت رسيدگان کمک اساسي دريافت داشته اند. گروۀ کمک دهندۀ نجات اطفال امروز هشدار داد که اگر مواد غذائي بعجله به برما نرسد هزاران طفل ظرف چند هفتۀ آينده از گرسنگي هلاک خواهند شد.

XS
SM
MD
LG