لینک های دسترسی

بنگلاديش: حسينه، صدر اعظم سابق، رسما به رشوه ستانی متهم گردید


يک محکمه در بنگلاديش شيخ حسينه، صدر اعظم سابق را رسماً به رشوه ستاني متهم کرده است.

اين محکمه شيخ حسينه را امروز بخاطر رشوه ستاني مبلغ ۴۴۰ هزار دالر از يک شرکت برق در بدل اعطاي يک قرارداد دولتي، رسماً متهم نمود.

طبق گزارش اين ارتشا در عهد صدارت او بين سال هاي ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ صورت گرفته بود. خانم حسينه در جريان مراسم اتهام رسمي در محکمه بود.

او اين تخلف را تکذيب کرده گفت اتهامات انگيزۀ سياسي دارد. اگر اين سياستمدار گنهگار ثابت شود، ممکن است به حد اقل هفت سال زندان محکوم گردد.

او همچنان شايد از کانديد شدن در انتخابات مجوزۀ ماۀ دسمبر باز داشته شود. شيخ حسينه در جملۀ حد اقل ۱۵۰ شخصيت مشهور، بشمول خالده ضيا، صدر اعظم سابق قرار دارد که بسلسلۀ کمپاين ضد فساد اداري حکومت تحت الحمايۀ قواي نظامي توقيف گرديده اند.

XS
SM
MD
LG