لینک های دسترسی

بررسی وضع ناهنجار قیم مواد غذایی در جهان و افغانستان (مصاحبه)


بيتينا لوشه، سخنگوي موسسه غذائي جهان در نيويارک، وضع ناهنجار قلت مواد عذائي را يک مصيبت براي صرف کشور هاي معدود چون افغانستان نمی داند، بلکه او مدعي است که کم شدن مواذ غذائي و بلند رفتن قيم مواد خوراکي در بازار هاي جهان وسيع بوده و عوامل متعدد دارد.

او میگوید: "ما در ميان يک طوفان قرار داريم که چند عامل داشته و مستقيماً باعث بلند رفتن قيم مواد غذائي شده است."

او ميگويد در سال جاري موسسه غذائي جهان يا « ورلد فوود پروگرام » نظر به تابستان گذشته، ۵۵٪ پول بيشتر را صرف خريداري مواد غذائي کرده است.

سخنگوي موسسه غذائي جهان ميگويد خشک سالي و سيلاب ها و همچنان موفقيت هاي اقتصادي برخي از کشور ها، چون هند و چين، مردم شان را قادر ساخت پول هاي بيشتر را صرف خريداري مواد غذائي کنند.

و کشور هاي شان که اينک مواد خوراکي بیشتر وارد مي کنند، باعث شده است سطح مواد خوراکي در جهان نزول نماید.

سخنگوي موسسه غذائي جهان اظهار ميدارد که اين اتفاقات بيسابقه سبب گرديده است سازمان مواد غذائي در ۳۰ سال اخير کمترين مواد غذائي ذخيره داشته باشد.

و اما آنچه که به کاهش مواد غذائي و صعود قيم مواد خوراکي کمک کرده است، اقدام بخصوص ايالات متحده به توليد و تهيه نفت از مواد غذائي يا « بيو فيول» است. اين امر سبب شده است زارعين امريکايي بطور فزاينده از زرع مواد غذائي منصرف گردند و به زرع موادي چون جواري بپردازند که مولد نفت پنداشته ميشود.

موسسه غذائي جهان مي گويد تا حدي پیش بین این وضع بوده است: "ما راجع به اين همه موضوعات از يک سال پيش صحبت و مذاکراتي داشته ايم، و ما از وقوع اين مسکل به کشور های جهان هشدار داده بوديم."

در به ارتباط به افغانستان

سخنگوي موسسه جهانی غذا ميگويد: "در ماه جنوري سال جاري، حکومت افغانستان، توام با پروگرام غذائي جهان، از جامعه بين المللي خواستار کمک عاجل غذائي شد. به تاسي از آن، ما در موسسه جهان غذا، خواستار ۷۷ ميليون دالر وجوه اضافي شديم، زيرا مشاهده کرديم که دو و نيم ميليون نفر ديگر متکي و محتاج به تعاون غذائي عاجل میباشند."

معهذا، ويتينا لوشه ميگويد افغانستان مثالی از کشور هاي است که قيم مواد غذائي در آن زياد بلند رفته است.

بيتينا لوشه میگوید: "ما در افغانستان انفلاسيون يا تورم پولي زيادی را مشاهده کرديم که در ماه فبروري ۲۲٪ و در زمينه مواد غدائي ۳۰٪ و در قسمت گندم ۵۰ تا ۱۰۰٪ در بلند زياد شد.

این ارقام نشان میدهد که قيم مواد غذائي، بخصوص گندم، در افغانستان نهایت بلند رفت - چنانچه بسياري از اقشار اجتماعي تا ۷۰ ٪ از عوايد و در آمد هاي ناچيز شانرا صرف خريداري مواد غذائي کردند وعملاً قدرت خريداري گندم را از دست دادند."

سخنگوي موسسه غذائي جهان ميگويد: "خوشبختانه وضع قيم در افغانستان زياد دوام نکرد و در وزنه سنگين آنها کاهشاتي بعمل آمد. خانم ويتينا لوشه در توضيح اين امر ميگويد که کمک دهندگان به تقاضا براي کمک به افغانستان عکس العمل خوب نشان دادند و موسسه غذائي توانست پول لازم براي رسيدگي به مضيقه پيش آمده را بدست آورد.

ما در ساحات مختلف افغانستان به توزيع مواد غذائي پرداخيتم و ذخايري را در افغانستان ايجاد کرديم."

به هر حال خانم لوشه، سخنگوي موسسه غذائي جهان که مقر آن در شهر روم پايتخت ايتاليا است ميگويد که آن موسسه کمک هاي جمع شده براي افغانستان را به آن کشور داده و احتیاجات غذائي اوليه مردمان فقیر و ۸۵ ٪ از جمله دو و نيم ميليون باشندگان شهر های چون کابل را تا حدي مرفوع ساخته است.

اما اين کار، به گفته او، تنها تا ماه جولائي دوام خواهد کرد و بنابران او موکداً ميگويد که بايد منبعد در مورد طرق حل دراز مدت زياد فکر گردد، تا بموجب آن، وضع خراب مواد غذائي و قيم بلند به افغانستان عودت نکرده و يا بدتر نگردد.

XS
SM
MD
LG