لینک های دسترسی

حملۀ هوائي اسرائيل پنج فلسطيني را مجروح ساخت


گزارش ها از فلسطين حاکيست که يک حملۀ هوائي اسرائيل بر باريکۀ غزه باعث جراحات پنج فلسطيني ملکي، بشمول حد اقل يک کودک خوردسال گرديده است.

قواي نظامي اسرائيل امروز اين حمله را تائيد کرده گفت تندرواني را هدف قرار داده بود که اندکي قبل از ان از اسرائيل راکت شليک نموده بودند.

يک حملۀ مشابه روز سه شنبۀ اسرائيل دو جنگجوي حماس و دو تن از افراد ملکي فلسطين را هلاک ساخته بود.

اسرائيل تقريباً همه روزه بر باريکۀ غزه حمله کرده و ميگويد هدف آن متوقف ساختن شليک راکت تندروان بر اسرائيل ميباشد.

اسرائيل بعد از اخذ کنترول غزه در ماۀ جون راه بندان بران منطقه را وضع کرده ارسال مواد سوخت و تدارکات را بساکنين غزه قطع کرد.

XS
SM
MD
LG