لینک های دسترسی

بم گزار انتحاری بر گذرگاۀ بين غزه و اسرائيل حمله کرد


يک بم گزار انتحاري لاري خود را در گزدگاۀ سرحدي بين باريکۀ غزه و اسرائيل منفجر ساخت ولي صرف حمله کننده درين انفجار بقتل رسيد.

دو گروۀ تندرو فلسطيني جهاد اسلامي و لواي شهداي الاقصي، يک گروۀ مسلح مرتبط به جناح فتح مربوط به محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان، ادعاي مسؤليت کردند.

جهاد اسلامي ميگويد که بم گزار عضو جناح مسلح آن گروه بود. جهاد اسلامي ميگويد موتر لاري حامل چهار تن مواد منفجره بود ولي در جانب فلسطيني گذرگاۀ ارز مفجر شد.

شاهدان عيني ميگويند انفجار در شهرهاي نزديک هردو جانب سرحد احساس شد. اين حمله بعد از تازه ترين دور مذاکرات تحت ميانجي گري مصر روي آتش بس بين اسرائيل و حماس بوقوع پيوست.

اين گروۀ تندرو اصرار ميورزد که تاوقتي اسرائيل راه بندان باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس را رفع نکند، متارکه بميان نخواهد آمد.

XS
SM
MD
LG