لینک های دسترسی

اردوي امريکا: ۲۱ مظنون القاعده در عراق را توقيف کرده است.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف از روز پنجشنبه باينطرف يک رهبر ارشد القاعده در عراق و ۲۰ مظنون ديگر را بين بغداد و موصل دستگير کرده است.

يک بيانيه حاکيست که چهار مرد تحت تعقيب امروز در حمله اي در موصل، در شمال بغداد دستگير شدند. بيانيه مشعر است که گمان ميرود يکي ازين افراد يک رهبر القاعده در عراق مسؤل حملات بم بر قواي ائتلاف باشد.

قواي نظامي ميگويد قواي ائتلاف همچنان در جريان حمله بر شبکۀ بم سازي القاعده در عراق، در تکريت و مناطق شمال آن، مظنونيني را دستگير نموده و مواد مورد استعمال توليد بم عليۀ قواي ائتلاف را کشف کرد.

در ساير خبرها، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد از اثر انفجار يک بم که هدف آن گزمه در فلوجه، واقع در غرب بغداد، بود، شش عسکر قواي پيادۀ بحريه مجروح و ترجمان عراقي آنها کشته شد. مقامات ميگويند در يک انفجار ديگر در فلوجه دو فرد پوليس زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG