لینک های دسترسی

پرویز کامبخش از محکمه خواستار یک هفته مهلت شده است


پرویز کامبخش، نسبت وضعیت خراب صحی، در آغاز دومین جلسه قضایی امروز یکشنبه از محکمه خواست تا یک هفته دیگر برایش مهلت داده شود.

محکمه استیناف ولایت کابل نظر به در خواست پرویز کامبخش وی را یک هفته دیگر مهلت داد. کامبخش هفته گذشته در اخیر جلسه قضایی، اتهامات وارده را مبنی بر تکثیر مطالب کفر آمیز کاملا بی اساس خوانده و اظهار نموده بود که اعتراف وی به شکل جبری در مراحل ابتدایی صورت گرفته است.

هفته گذشته محکمه استیناف مرکزی کامبخش را به منظور تکمیل دفاعیه وتعیین وکیل مدافع یک هفته مهلت داده بود.

پرویز کامبخش هفت ماه پیش به اتهام اهانت به دین اسلام بازداشت گردیده و از سوی محکمه ابتداییه ولایت بلخ به اعدام محکوم گردیده بود.

پرویز کامبخش، محصل سال سوم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ و خبر نگار روزنامه جهان نو میباشد. گفته میشود وی به اتهام تکثیرمطالب کفر هفت ماه قبل از سوی مسوولین امنیتی ولایت بلخ بازداشت گردیده و حکم اعدام بالایش از سوی محکمه ابتداییه این ولایت صادر گردیده بود.

در رابطه به بازداشت و حکم اعدام پرویز کامبخش روزنامه نگار افغان، چندین بار نهاد های مختلف در بعضی شهر های افغانستان دست به اعتراض زده و خواهان رهایی وی گردیدند.

XS
SM
MD
LG