لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري سه نفر را در کابل کشت


و حملات هوائي ناتو در فراه طالبان را هدف قرار داد. مقامات افغاني ميگويند يک بم گزاري انتحاري در کابل سه نفر را کشت و جنگ در جنوب غرب افغانستان تشديد گرديد.

پوليس در کابل ميگويد اين بم گزار موتر خود را در نزديک يک کاروان وسايط قواي ائتلاف در يک جادۀ مزدحم شهر منفجر ساخت.

اين انفجار سه رهگذر، بشمول يک طفل را هلاک ساخت. دگرمن ديڤ جانسن نطاق امريکائي قواي ائتلاف ميگويد از عساکر ائتلاف کسي جراحاتي نبرداشت.

در ولايت جنوب غرب فراه، مقامات پوليس ميگويند عساکر افغاني و ناتو طي تصادماتي با تندروان طالب تلفاتي شديدي را برانها تحميل کردند.

آنها ميگويند عساکر افغاني طالبان را که در ولسوالي بالا بلوک اجتماع کرده بودند، محاصره نمودند.

قواي ناتو متعاقباً خواستار حملات هوائي شدند. مقامات افغاني ميگويند ۳۰ تندرو طالب کشته شد. دو عسکر افغاني و يک فرد پوليس نيز درين تصادمات هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG